Kurser for beslagsmede, lærlinge og dyrlæger

AWCF vers. 2

AWCF

Vi er nu klar til at inviterer til en ny kursusrække med henblik på at aflægge AWCF eksamen i England.

Har du minimum 5 års erfaring som registreret beslagsmed, har du nu muligheden for at aflægge eksamen til AWCF i den engelske uddannelse.

Berger’s Smedie udbyder et forberedende kursusforløb, som strækker sig over 10 weekender fra juli 2018 til marts 2019

Der vil være mulighed for at aflægge eksamen omkring 1. April 2019. Eksamen foregår i England.

Der kan findes flere oplysninger på The Worthfulship Company of Farriers hjemmeside.

                                                     https://www.wcf.org.uk/

 

De 9 kurser vil foregå hos Berger’s Smedie i Nørre Aaby på følgende datoer og det 10 vil foregå i England

Følgende datoer en planlagt (Kan ændres, da vi mangler endelig accept fra underviseren.

1. juli – 2. juli 2018

29. juli – 30. juli 2018

2. september – 3. september 2018

27. september – 28 september 2018

19. oktober – 20 oktober 2018

16. november – 17. november 2018

14. december – 15. december 2018

18. januar – 19. januar 2019

15. februar – 16. februar 2019

15. marts – 16 marts 2019

 

Et af disse kurser vil blive afholdt i England. Kursisten skal selv afholde transportudgifter og ophold.

Lektionsplan kan ses nederst på siden, men der vil komme små ændringer inden kursers start.

Der vil være undervisning første dag fra 7.00 – 20.00 og anden dag fra 7.45 -16.00

Undervisere på kurset vil være Wayne Preece FWCF og Henrik Berger FWCF.

Da eksamen skal aflægges på engelsk vil en del af kurses formål være at gøre kursisterne trygge ved at kommunikerer fagligt på engelsk, derfor vil der under kurset kun blive brugt engelsk.

Der undervises i pensum til AWCF eksamen hvilket indebærer både teori og praksis. Der vil sidst i forløbet være mulighed for aflæggelse af en test eksamen, og tidligere eksamensopgaver vil blive uddelt som hjemmeopgaver, og vil blive evalueret ved næste kursus.

Der er tale om et meget intensivt og koncentreret kursusforløb, og der forventes af hensyn til de andre deltagere at man deltager 100% og koncentreret..

Prisen inkluderer undervisning de 10 weekender, samt gas og jern i smedien. Specialmaterialer som lim, pakninger osv. er for egen regning, og man kan med fordel medbringe de produkter man er vant til at arbejde med.

 

Undervisningsmaterialet udleveres i digital form. Man medbringer selv USB hukommelsesstik.

Ønsker man supplerende undervisningsmateriale som bøger osv. er det for egen regning.

Ud over prisen på undervisningen skal der påregnes udgifter til rejsen til England (rejse og ophold) samt et eksamensgebyr til The Worthfulship Company of Farrier. Gebyret er i øjeblikket ca. 9.000 DKK

De to undervisere er som det fremgår begge FWCF og har derfor selv været igennem eksamenen, desuden har Wayne igennem en del år undervist beslagsmede i England, med netop AWCF eksamen som mål.

Kursusdeltagerne vil derfor være i bedste hænder, og vil blive optimalt forberedt til eksamenen.

 

Da et pres fra omgivelserne i forbindelse med eksamen kan være meget uønsket har deltager der allerede er tilmeldt, bedt om at de øvrige deltagere ikke fortæller hvem der ellers deltager på kurset. Dette ønske håber vi at I vil respektere.

 

For at kurset gennemføres er der et minimum deltagerantal på 7 og et maksimum på 10.

Er der ikke tilmeldt 7 deltager 31/5 vil kurset ikke blive gennemført.

Da der selvfølgelig er en del udgifter forbundet ved afholdelsen af kurset, vil der ved tilmelding blive fremsendt en bindende aftale til underskrift.

Pris, Spørgsmål og tilmelding kan rettes til

Henrik Berger 30528274

el.

Søren Milert 51361404