Beslagsmede er naturligvis - ligesom hesteejere - interesserede i, at der bliver udført kvalitetsarbejde på hestene; derfor er et godt arbejdesmiljø til fordel for alle parter.

Beslagsmede har hårdt fysisk arbejde med stor risiko for tidlig nedslidning og skader. At beslå heste er i sig selv et krævende job

 

 

 

 

 

Forudsætninger for et godt arbejdsmiljø og de bedste resultater:    

  • Hestene er flinke, velopdragne og kan stå bundet. Det er ikke smedens opgave at lære hesten at stå bundet eller at kunne løfte ben.
  • Plant og stabilt underlag, helst indendørs.
  • Pladsen bør være mindst 2 m bred med ca. 2 meters afstand til bagvæg fra hestens bagben, så smeden kan komme væk i tilfælde af hesten skulle blive bange.
  • Gode lysforhold, så hesten ikke skygger for arbejdet.
  • Hestens ben skal være rene og tørre,når smeden skal arbejde med dem - dels for ikke at ødelægge værktøjet, dels for ikke at være våd resten af dagen.