Kurser for beslagsmede, lærlinge og dyrlæger

AWCF

Invitation til forberedende kursus til AWCF eksamen

Har du minimum 5 års erfaring som registreret beslagsmed, har du nu muligheden for at aflægge eksamen til AWCF i den engelske uddannelse.Berger’s Smedie udbyder et forberedende kursusforløb, som strækker sig over 9 weekender fra januar 2018 til september 2018

Der vil være mulighed for at aflægge eksamen 10. – 14. oktober 2018. Eksamen foregår i England. Der kan findes flere oplysninger på The Worthfulship Company of Farriers hjemmeside.

                                                     https://www.wcf.org.uk/

De 7 kurser vil foregå hos Berger’s Smedie i Nørre Aaby på følgende datoer:

19. – 20. januar 2018

23. – 24. februar 2018

23. – 24. marts 2018

26. – 27. april 2018

29. – 30. juni 2018

31. august – 1. september 2018

Afsluttende kursus omkring 1. oktober

Lektionsplan kan ses nederst på siden. De to sidste kurser vil være opfølgning i de emner hvor der er et behov.

Der vil være undervisning fredag fra 7.00 – 20.00 og lørdag fra 7.45 -16.00

Derudover vil der være to kursusweekender i England:

26. – 27. maj 2018

28. – 29. juli 2018

 

Undervisere på kurset vil være Wayne Preece FWCF og Henrik Berger FWCF.

Da eksamen skal aflægges på engelsk vil en del af kurses formål være at gøre kursisterne trygge ved at kommunikerer fagligt på engelsk, derfor vil der under kurset kun blive brugt engelsk.

Der undervises i pensum til AWCF eksamen hvilket indebærer 75% teori og 25% praksis. Der vil sidst i forløbet være mulighed for aflæggelse af en test eksamen, og tidligere eksamensopgaver vil blive uddelt som hjemmeopgaver, og vil blive evalueret ved næste kursus.

Der er tale om et meget intensivt og koncentreret kursusforløb, og der forventes af hensyn til de andre deltagere at man deltager 100% og koncentreret.

Prisen Vil blive oplyst ved henvendelse til Berger’s Smedie

Prisen inkluderer undervisning de 9 weekender, samt gas og jern i smedien. Specialmaterialer som lim, pakninger osv. er for egen regning, og man kan med fordel medbringe de produkter man er vant til at arbejde med.

 

Undervisningsmaterialet udleveres i digital form. Man medbringer selv USB hukommelsesstik.

Ønsker man supplerende undervisningsmateriale som bøger osv. er det for egen regning.

Ud over prisen på undervisningen skal der påregnes udgifter til de 2 weekender i England (rejse og ophold) samt et eksamensgebyr til The Worthfulship Company of Farrier. Gebyret kan ses på WFC’s hjemmeside

De to undervisere er som det fremgår begge FWCF og har derfor selv været igennem eksamenen, desuden har Wayne igennem en del år undervist beslagsmede i England, med netop AWCF eksamen som mål.

Kursusdeltagerne vil derfor være i bedste hænder, og vil blive optimalt forberedt til eksamenen.

Da et pres fra omgivelserne i forbindelse med eksamen kan være meget uønsket har deltager der allerede er tilmeldt, bedt om at de øvrige deltagere ikke fortæller hvem der ellers deltager på kurset. Dette ønske håber vi at I vil respektere.

For at kurset gennemføres er der et minimum deltagerantal på 7 og et maksimum på 10.

Er der ikke tilmeldt 7 deltager 31/12 2017 vil kurset ikke blive gennemført.

Da der selvfølgelig er en del udgifter forbundet ved afholdelsen af kurset, vil der ved tilmelding blive fremsendt en bindende aftale til underskrift.

 

Spørgsmål og tilmelding kan rettes til

Henrik Berger 30528274

el.

Søren Milert 51361404